Prosiect ar y gweill!

Mae’r prosiect adnewyddu bellach wedi hen ddechrau ym Merthyr, ac mae’r gwaith uwchraddio yn cynnwys gosod UTA (Uned Trin Aer) newydd. Bydd yr UTA newydd yn helpu i leihau’r defnydd o ynni a gwella’r awyru yn ardal y pwll. Gweler rhai lluniau o’r cynnydd hyd yn hyn yma.