Pyllau Hamdden Merthyr

Cynnig datblygu

Nofio i bawb

Pan fyddant wedi agor, bydd y cyfleusterau wedi’u hailgomisiynu yn darparu trigolion â phrif bwll chwe lôn 25m, pwll addysgu pwrpasol sy’n cynnig rhaglen addysg nofio lawn, a phwll hamdden gydag ardal chwarae-â-dŵr rhyngweithiol. Bydd y cyfleusterau newid hefyd yn cael eu diweddaru a’u hailgynllunio i wella profiad cyffredinol ymwelwyr.

Cewch weld ddetholiad o gynlluniau a delweddau o byllau hamdden newydd Merthyr isod – cliciwch ar y delweddau i’w mwyhau.

Sylwch fod rhai o’r delweddau a’r fideos hyn at ddibenion enghreifftiol yn unig.

Pwll Hamdden

Mae pwll hamdden newydd yn cael ei gynllunio i ddarparu profiadau synhwyraidd difyr i blant iau.

• Tynnu’r ffliwm presennol
• Darparu panel dŵr hynod ryngweithiol gyda’r nod o gynyddu hyder plant bach a phlant ifanc yn y dŵr gan ddefnyddio cyfuniad unigryw o nodweddion chwarae dŵr lefel uchel ac isel

Mae thema dreigiau yn cael ei harchwilio ar hyn o bryd, gyda rhai enghreifftiau isod:

PARTNERIAID
NEWYDDION DIWEDDARAF
Skip to content